Du er her

Hvem påvirkes av økte bomtakster?

Bompenger har vært mye belyst i mediene og i politikken. I forskningen er bompenger derimot et underforsket tema.

En ny TØI-rapport presenterer en oversikt over bompengeinnkreving i Norge og dokumentasjon av et datasett med historiske bomstasjoner, takster og takstregler for perioden 2005-2021. Det er første gangen et historisk datasett over bompengesystemet er tilgjengelig i Norge.

I dette Forsker til lunsj-seminaret presenterte TØI-forsker Bjørn Gjerde Johansen datasettet, ga oss en historisk oversikt over bompenger, og viste eksempler på hvordan datasettet kan brukes til å analysere for eksempel endringer i bompenger over tid, elbilfritaket, effekter av bompenger på bilhold, mm.

Se opptak av seminaret her

Bompenger har vært et viktig virkemiddel i Norge, både for å skaffe øremerket finansiering til infrastrukturprosjekter, og for å regulere trafikk. Elbilfritaket fra bompenger som varte til 2018, og de reduserte takstene for elbiler fra 2018 og fram til i dag, har også blitt sett på som viktige virke­midler for den politiske målsetningen om å elektrifisere bilparken.

Nytt datasett kan brukes til å analysere hvordan bompengeavgiften belaster ulike grupper i samfunnet og på hvilken måte. Datasettet kan benyttes til å analysere endringer over tid, effekter av bompenger på ulike grupper, effekten av elbilfordeler, tidsverdier, effekt på sosial ulikhet, osv.

Du kan lese mer om rapporten og datasettet her.

Om Forsker til lunsj

Ca. annenhver onsdag kl. 12 arrangerer vi åpent webinar i lunsjen hvor vi presenterer en av våre forskere og en bit av forskningen. Webinaret arrangeres i zoom og varer i ca. 20-25 minutter. Arrangementet er gratis.

Det vil bli mulighet for å stille spørsmål via chatten og du kan delta i møteforum etter foredraget.

Alt du må gjøre er å trykke deg inn i zoom og tygge maten din – resten står vi for.

Seminaret filmes og legges ut på toi.no.

Har din arbeidsplass sperret zoom, kan du delat via Skype eller benytte privat e-post og delta som vanlig.

ØNSKER DU Å MOTTA NYHETSBREV FRA TØI? MELD DEG PÅ HER

Her kan du se tidligere foredrag i serien "Forsker til lunsj":

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger