Du er her

  • > KS2 FV 662 Kjerringsundsambandet - Kvalitetsikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ

KS2 FV 662 Kjerringsundsambandet - Kvalitetsikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ

Forfattere: Erik Flaa, Stein Berntsen, Håvard Blø, Sina Furenes, Nina Hulleberg, Kjell Werner Johansen, Kent M. Rosseland, Paal Brevik Wangsness
Rapportnr: 8919/2023
Språk: Norwegian

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger