Du er her

  • > Delings- og formidlingsøkonomi: Muligheter og utfordringer

Delings- og formidlingsøkonomi: Muligheter og utfordringer

Forfattere: Nina M. Iversen, Leif Egil Hem, Alexander Jakubanecs, Eivind Farstad, Ove Langeland
Rapportnr: 8583/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-491-0951-7
Språk: norsk

Rapporten oppsummerer forprosjektet: Delings- og formidlingsøkonomi og muligheter og utfordringer innen reiseliv på Vestlandet. Prosjektet er finansiert av Regionalt forksingsfond Vestlandet (RFF Vest)

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger