Du er her

TØI skal forske på elektrifiserte veier

El-veier testes på offentlige veier i Sverige. TØI deltar i et forskningsprosjekt som skal finne ut hvordan det fungerer.

 
Foto: NCC

Gjennom forskningsprosjektet «Forsknings- och innovationsplattform för elvägar» vil TØI sammen med en rekke svenske aktører forske på hva som skal til for å bevege seg fra teststadiet av dagens el-veier til storskala drift, hvordan robuste foreningsmodeller kan utvikles og hvordan grensesnitt kan standardiseres. TØI skal bidra med kunnskap om logistikk og transportsystemer for godstrafikk. TØI har i tillegg mye kunnskap om elektromobilitet.

I Sverige pågår det testing av elveier blant annet langs E16 ved Sandviken. Det skal snart bli elvei på strekningen mellom Arlanda flyplass og Rosersbergs logistikkområdet.

TØI deltar sammen med Chalmers, KTH, Trafikverket, Viktoria Swedish ICT og VTI. Volvo, Fortum, Profu, Scania og Vattenfall deltar som industripartnere. Airport City Stockholm, Region Gävleborg og Regionförbundet i Kalmar län deltar med demonstrationsarenaer. Prosjektet ledes av Viktoria.

Hele forskningsprosjektet vil motta støtte på 19 millioner svenske kroner fra Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) og det svenske Trafikverket. Industrien bidrar i tillegg med 8 millioner svenske kroner fram til 2019.

Du kan lese mer om prosjektet på VTIs nettside.

Kontaktperson på TØI er Erik Figenbaum

 • Hva kjennetegner miljøvennlig bytransport?

  Hva kjennetegner egentlig miljøvennlig bytransport? TØI har foreslått et sett med indikatorer som gjør det mulig å sammenlikne miljøtilstanden i ulike byer, og samtidig fungere som et verktøy i miljøarbeidet.

 • Skal finne de grønne transportløsningene

  TØI og CICERO med partnere er tildelt nær 30 millioner kroner til forskningsprogrammet TEMPO som skal gi kunnskap om hvordan man best kan få til en miljøvennlig transportpolitikk. Støtten er gitt gjennom programstyret i RENERGI i Norges forskningsråd.

 • Mangel på møteplasser

  Veitvet/Sletteløkka-området i Groruddalen mangler gode fysiske, sosiale og kulturelle møteplasser. Det viser en stedsanalyse utført av CIVITAS og TØI. Stedet har har en rask endring i befolkningssammensetningen, hvor eldre norske blir boende mens yngre norskættede flytter og blir erstattet av innvandrerfamilier.

 • Kreativ byutvikling i Porsgrunn

  Porsgrunns byplanprosjekt ”kreativ byutvikling” ble satt i gang i forbindelse med feiring av byens 200-årsjubileum i 2007. Prosjektet har benyttet kultur som drivkraft i byutviklingen.

Viser fra 61 til 64 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger