Du er her

Nyeste dieselteknologi har for høye utslipp

Nye Euro 6-dieselpersonbiler har i virkelig trafikk høyere utslipp enn hva godkjenningsverdien tillater. I kulde ligger reelt utslipp opp mot 25 ganger over godkjenningsverdien for NOx.

Det viser en ny rapport fra TØI som er utarbeidet på oppdrag fra Statens vegvesen i forbindelse med FoU-programmet EMIROAD (EMIssions from ROAD transport vehicles).

Fra 2014-2015 ble det iverksatt nye og strengere avgasskrav som gjelder for nye lette (Euro 6) og tunge (Euro VI) kjøretøy. I rapporten er det undersøkt faktiske utslipp i trafikken fra kjøretøy som under selve typegodkjenningen oppfyller kravene.

Bybusser og tunge kjøretøy med Euro VI-teknologi har oppnådd kraftig reduserte utslippsverdier for NOx i forhold til kjøretøy med Euro V-motorer. Det samme gjelder imidlertid ikke for Euro 6 dieselpersonbiler. De oppnår riktignok noe reduksjon av NOx-utslippet ved 23 °C i forhold til Euro 5, men ligger i virkelig trafikk over godkjenningsverdien og kan under nordiske vinterforhold slippe ut opp mot 25 ganger over godkjenningsverdien for NOx. Personbiler med bensinmotor viser derimot knapt målbare utslipp av NOx. Alle testede kjøretøy har minimale utslipp av partikler og andre regulerte utslippsfaktorer.

TØI har utført prosjektet og målingene i samarbeid med finske VTT.

TØI rapport 1405/2015 Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI-teknologi – Resultater fra måleprogrammet i EMIROAD 2014. Forfattere: Christian Weber, Rolf Hagman, Astrid H. Amundsen

 • Hva kjennetegner miljøvennlig bytransport?

  Hva kjennetegner egentlig miljøvennlig bytransport? TØI har foreslått et sett med indikatorer som gjør det mulig å sammenlikne miljøtilstanden i ulike byer, og samtidig fungere som et verktøy i miljøarbeidet.

 • Skal finne de grønne transportløsningene

  TØI og CICERO med partnere er tildelt nær 30 millioner kroner til forskningsprogrammet TEMPO som skal gi kunnskap om hvordan man best kan få til en miljøvennlig transportpolitikk. Støtten er gitt gjennom programstyret i RENERGI i Norges forskningsråd.

 • Mangel på møteplasser

  Veitvet/Sletteløkka-området i Groruddalen mangler gode fysiske, sosiale og kulturelle møteplasser. Det viser en stedsanalyse utført av CIVITAS og TØI. Stedet har har en rask endring i befolkningssammensetningen, hvor eldre norske blir boende mens yngre norskættede flytter og blir erstattet av innvandrerfamilier.

 • Kreativ byutvikling i Porsgrunn

  Porsgrunns byplanprosjekt ”kreativ byutvikling” ble satt i gang i forbindelse med feiring av byens 200-årsjubileum i 2007. Prosjektet har benyttet kultur som drivkraft i byutviklingen.

Viser fra 61 til 64 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger