Gratis læremidler om miljøvennlig og sikker transport for innvandrere

13 prosent av Norges befolkning har innvandrerbakgrunn. Innvandrere – i sær de som nylig er kommet til Norge – kan ha vanskelig for å få del i informasjon om alt som foregår i Norge. Transport er en viktig forutsetning for å delta i samfunnslivet – i skolegang, arbeidsliv, innkjøp, sosiale kontakter og fritidsaktiviteter. 

I prosjektet ”TOGETHER on the move”, finansiert av Intelligent Energy Europe (IEE) og TØI, er det utarbeidet fem læringsmoduler om miljøvennlig og sikker transport for innvandrere:

  1. Energisparing og bærekraftig transport
  2. Trygt å gå
  3. Sikker sykling
  4. Kollektivtransport
  5. Øko-kjøring (miljøvennlig bilkjøring)
     

Læremidlene foreligger på norsk på www.together-eu.org og er trykket i ringpermer.

Læremidlene er gratis. De er først og fremst ment for opplæring i norsk og samfunnskunskap for nye innvandrere, men kan også brukes på andre måter.

Ringperm kan fås hos TØI, terje.assum@toi.no, tlf 48 94 44 60.    

 

 

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger