Du er her

  • > TØI er sertifisert som Miljøfyrtårn

TØI er sertifisert som Miljøfyrtårn

TØI er et forskningsinstitutt som arbeider med mange miljørelaterte problemstillinger innen transportsektoren. Det er viktig for oss også å ha orden i eget hus.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Mer om Miljøtårnsertifisering les her.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger