Urbaneff-møte I Oslo

12. til 13. mars 2015 ble det arrangert et arbeidsmøte med deltakere fra prosjektgruppen og ekspertgruppen i URBANEFF-prosjektet.

12. til 13. mars ble det arrangert et arbeidsmøte med deltakere fra prosjektgruppen og ekspertgruppen i URBANEFF-prosjektet. Fra ekspertgruppen deltok Professor David Banister (Oxford Universitet) og Førsteamanuensis Anssi Joutsiniemi (Tampere Universitet). Fra prosjektgruppen deltok Aud Tennøy (TØI, prosjektleder), Petter Næss (NMBU), Inger Beate Hovi (TØI), Paal Brevik Wangsness (TØI) og Anders Tønnesen (TØI).  

Fra venstre: Petter Næss, Aud Tennøy, Anssi Joutsiniemi, David Banister, Paal Brevik Wangsness og Inger Beate Hovi. Ikke på bildet: Morten Skou Nicolaisen, Frants Gundersen og Anders Tønnesen

På møtet ble alle arbeidspakkene presentert og diskutert. Målet med gjennomgangen var  å avdekke hvilke utfordringer og muligheter som lå i de forskjellige arbeidspakkene. Blant det som ble diskutert var effektene av utvidelsen av E6 sør for Oslo. Dette caset inngår i arbeidspakke 4.

Kart: Utvidelse av E6 mellom Vinterbro and Klemetsrud i to trinn (rød og grønn linje)

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger