Du er her

TØI deltar i nytt hydrogensenter

Transportøkonomisk institutt samarbeider med NORCE i det nye hydrogensenteret HyValue som har fått bevilgning fra Norges forskningsråd. 

 
 

Forskningssenteret HyValue skal utvikle kunnskap, metodikk og innovative løsninger for hydrogenenergibærere. Forskningsrådet offentliggjorde nylig at de bevilger penger til senteret, som blir et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). Målet er å bidra til raskere avkarbonisering. Finansieringen er på 15 millioner kroner per år over åtte år. I tillegg bidrar industripartnere med midler til senteret.

Senteret har en helhetlig tilnærming for å utvikle en hydrogen energisektor. Det inkluderer tekniske løsninger, økonomiske virkemidler, regelverk, samfunns- og miljøpåvirkning og risiko.

TØI vil delta i arbeidspakker om bærekraft i verdikjedene for hydrogen og ammoniakk, sirkularitet, økonomiske vurderinger og gjennomførbarhet, med særlig fokus på anvendelse i maritim sektor. Metoder og tilnærming vil blant annet være livssyklusvurdering (LCA), modellering av maritimt energiforbruk ved bruk av AIS-data, kostnadsvurderinger og optimaliseringsmodellering.  

Initiativtakere og nasjonale forskningspartnere i senteret er Energiomstilling Vest (EOV), som består av Universitetet i Bergen (UiB), Norges handelshøyskole (NHH), Høgskulen på Vestlandet (HVL) og NORCE, sammen med Universitetet i Stavanger (UiS), Fridtjof Nansens Institutt (FNI) og Transportøkonomisk institutt (TØI). 

Internasjonale forskningspartnere: Forschungszentrum Jülich (FZJ), Imperial College London (ICL), Massachusetts Institute of Technology (MIT), Monash University (Monash U), Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO), Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK). I tillegg kommer partnere fra næringsliv og forvaltning.

 

 

 • Hva kjennetegner miljøvennlig bytransport?

  Hva kjennetegner egentlig miljøvennlig bytransport? TØI har foreslått et sett med indikatorer som gjør det mulig å sammenlikne miljøtilstanden i ulike byer, og samtidig fungere som et verktøy i miljøarbeidet.

 • Skal finne de grønne transportløsningene

  TØI og CICERO med partnere er tildelt nær 30 millioner kroner til forskningsprogrammet TEMPO som skal gi kunnskap om hvordan man best kan få til en miljøvennlig transportpolitikk. Støtten er gitt gjennom programstyret i RENERGI i Norges forskningsråd.

 • Mangel på møteplasser

  Veitvet/Sletteløkka-området i Groruddalen mangler gode fysiske, sosiale og kulturelle møteplasser. Det viser en stedsanalyse utført av CIVITAS og TØI. Stedet har har en rask endring i befolkningssammensetningen, hvor eldre norske blir boende mens yngre norskættede flytter og blir erstattet av innvandrerfamilier.

 • Kreativ byutvikling i Porsgrunn

  Porsgrunns byplanprosjekt ”kreativ byutvikling” ble satt i gang i forbindelse med feiring av byens 200-årsjubileum i 2007. Prosjektet har benyttet kultur som drivkraft i byutviklingen.

Viser fra 61 til 64 av totalt 64 artikler
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger