Du er her

Digitalt lunsj-seminar:

Hvordan redusere bilkjøring rundt skolene våre og få flere til å gå eller sykle?

Du kan se opptak av seminaret her

Mange ansatte og foresatte kjører til og fra skolen. Det skaper trafikkaos ved henting og levering, og kan gi farlige situasjoner langs skoleveien. Nytt trafikksikkerhets-prosjekt i Bergen med helt eller tilnærmet bilfri sone viser at det er mulig å endre trafikkulturen og begrense bilkjøringen i skoleområder.

I Forsker til lunsj presenterte forsker ved avdeling for sikkerhet og adferd Vibeke Milch en dagsfersk TØI-rapport med resultatene av evalueringen av Hjertesone-prosjektet i Bergen kommune.

Hjertesone er et tiltak for å skape tryggere skolevei for barn ved at det opprettes en geografisk sone rundt skolen – en hjertesone – som skal fungere som en helt eller tilnærmet bilfri sone. Hensikten er å redusere foreldrekjøring til og fra skolen, og få flere til å sykle og gå.

Her kan du se tidligere foredrag i serien "Forsker til lunsj":

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger