Du er her

Forsker til lunsj:

Hvordan få flere til å sykle på mindre steder?

Hør Maja Karoline Rynning presentere en metode for hvordan man kan planlegge for økt sykkelbruk på mindre steder.

Presentasjonen kan du se HER

Innlegget ble holdt i serien "Forsker til lunsj" 12. mai.

Maja er arkitekt og ingeniør på masternivå innen bygg. Hun har doktorgrad i urban mobilitet og byutvikling. På TØI jobber Maja med byutvikling og bytransport hvor hun blant annet forsker på klimavennlige, attraktive og levende byer og tettsteder, og planlegging og tilrettelegging for gange og sykkel.

For å få flere til å sykle i hverdagen trenger vi bedre kunnskap om hvordan utvikle byer og tettsteder slik at det oppleves som enkelt, attraktivt og trygt å sykle. Vi trenger også bedre kunnskap om lokale, fysiske forhold og sykkelpotensial.

I dette foredraget med tittelen "Sykkelvennlighet på små steder"  presenterer Maja en metode for å kartlegge sykkelvennlighet som ble utarbeidet gjennom et prosjekt med utgangspunkit i Sauda og Modum. Metoden egner seg også for til bruk på område-/nabolagsnivå på større steder. Les mer om metoden i denne TØI-rapporten:

Sykling på mindre steder - Hva kan øke sykling og hvordan undersøke dette? Casestudier av Sauda og Modum, TØI-rapport 1179/2019

 

Flere foredrag i serien "Forsker til lunsj"
Covid 19-pandemien har forandret hvordan vi jobber og lever på, og mange av oss har fortsatt hjemmekontor. 

Hver uke fremover vil vi arrangere åpent lunsj-webinar hvor vi presenterer en av våre forskere og en bit av forskningen. Webinaret vil arrangeres i zoom og vare i ca. 20-25 minutter. Det vil bli mulighet for å stille spørsmål via chatten.

Alt du må gjøre er å trykke deg inn i zoom og tygge maten din – resten står vi for.

Legg inn datoene i din kalender med en gang - her er presentasjonene de neste ukene:

Onsdag 20. mai: Askill Harkjerr Halse: Hva koster reisetida? Møte ID: 961 3228 5332

Onsdag 27. mai: Nils Fearnley: 10 råd til kommunene om elsparkesykkel Møte ID: 948 3109 7696

Arrangementet vil filmes og legges ut på våre nettsider.

Har din arbeidsplass sperret zoom, kan du benytte privat e-post og delta som vanlig.

Slik kan du delta på webinaret:

  1. Gå til zoom.us
  2. Trykk på «Join a meeting» i toppmenyen
  3. .Legg in Møte ID og trykk «Join"
  4. Husk å slå av lyd (og kamera) nede til venstre
  5. Bruk chat-funksjonen til å stille spørsmål
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger