Du er her

Forsker til lunsj:

Hvem velger elbil? Slik er den typiske elbileieren

Onsdag 14. oktober presenterte Askill Harkjerr Halse hovedfunn fra en ny TØI-rapport med analyser av data for kjøretøy og deres eiere i perioden 2012-2017.

Se opptak av presentasjonen her

Norge er et foregangsland når det gjelder elbiler. I 2019 sto elbiler for 42 prosent av nybilsalget, mens ca. 14 prosent var ladbare hybridbiler. Andelen husholdninger med elbil økte fra ca. 0,1 prosent i 2011 til 4,5 prosent i 2017, når vi ser bort fra hybridbiler. Over to av tre elbilhushold hadde minst to biler.

Registre med detaljerte data for både bileierskap og husholdningskjennetegn har gitt forskerne en unik mulighet for å studere den norske elbilpolitikken.

Mens de fleste tidligere studier fokuserer på nybilkjøp, ser denne rapporten på samlet bilhold - inkludert gamle og brukte biler. Dataene viser faktiske valg, ikke hva bileierne sier de har tenkt å gjøre eller hva de oppgir som motivasjon for valgene sine, og de dekker hele befolkningen, ikke bare et utvalg.

Om Forsker til lunsj

Hver onsdag kl. 12 arrangerer vi åpent webinar i lunsjen hvor vi presenterer en av våre forskere og en bit av forskningen. Webinaret arrangeres i zoom og varer i ca. 20-25 minutter. Arrangementet er gratis. Det vil bli mulighet for å stille spørsmål via chatten og du kan delta i møteforum etter foredraget.

Alt du må gjøre er å trykke deg inn i zoom og tygge maten din – resten står vi for.

Seminaret filmes og legges ut på toi.no.

Har din arbeidsplass sperret zoom, kan du delat via Skype eller benytte privat e-post og delta som vanlig.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger