Du er her

Forsker til lunsj:

Hva skal til for at folk skal gå mer i hverdagen?

Forsker Marianne Knapskog har forsket på hvordan gange kan erstatte bilbruk i norske byer, og gjennomgått ulike gåstrategier for å studere hvilke tiltak som kan virke.

På ukens Forsker til lunsj presenterte hun sine funn og fortalte hva som skal til for at gange skal ta mer av transporten i norske byer og tettsteder.

Se opptak av seminaret her

Marianne Knapskog er forsker på TØI og er opptatt av problemstillinger knyttet til regional og kommunal arealplanlegging for utvikling av miljøvennlige og attraktive byer og tettsteder. Hun er blant annet interessert i datagrunnlag og analyser i som ligger til grunn for regionale og kommunale planprosesser.

I prosjekt Walkmore, der målet er å få folk til å gå mer i norske småbyer, jobber hun blant annet sammen med Sebastian Peters fra NMBU for å følge opp hvordan kommunene i prosjektet lager gåstrategier. I den sammenheng har de undersøkt tre eksisterende gåstrategier for å se

Marianne Knapskog er forsker på avdeling for mobilitet her på TØI. Hun forsker særlig på problemstillinger knyttet til regional og kommunal arealplanlegging for utvikling av miljøvennlige og attraktive byer og tettsteder.

Med særlig interesse for datagrunnlag og analyser i som ligger til grunn for regionale og kommunale planprosesser.

Foto: www.freepik.com

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger