Du er her

Forsker til lunsj:

Hva koster veitrafikken samfunnet?

Få et foredrag til lunsjen i zoom. Paal Brevik Wangsness presenterer Eksterne kostnader ved veitransport og implikasjoner for bilavgifter 7. mai kl. 12.

Paal Brevik Wangsness er samfunnsøkonom og tilhører fagområdet samfunnsanalyser på TØI. Han er snart ferdig med sin doktorgradsavhandling på NMBU med elbilpolitikk, vegprising og elbilladings effekt på strømnettet som hovedtemaer. Forskningen hans dreier seg i hovedsak om transportøkonomi, miljøøkonomi og nyttekostnadsanalyser.

I arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033 har transportetatene og Avinor hatt et behov for en oppdatering av kunnskapsgrunnlaget. Transportøkonomisk institutt, Sintef Ocean og Statens väg- och transportforskningsinstitut har fått opdraget med å analysere marginale skadekostnader knyttet til transport på veg, sjø og bane. Dette omfatter samfunnsmessige kostnader knyttet til utslipp til luft, ulykker, støy, kø og akutte utslipp, samt infrastrukturkostnader. I mars kom en omfattende rapport som dokumenterer de nye beregningene og gjengir hovedresultatene. I denne presentasjonen kommer Paal til å ta for meg noen deler av rapporten, med fokus på det som omhandler veitransport.

Se foredraget HER (Vi beklager at de første minuttene ikke kom med i opptaket)

Covid 19-pandemien har forandret hvordan vi jobber og lever på. TØIs forskere fortsetter sitt arbeid og sin forskning, men det har blitt få arenaer og møtes å formidle. Det gjør vi noe med nå!

I ukene fremover vil vi derfor arrangere åpent webinar i lunsjen hvor vi presenterer en av våre forskere og en bit av forskningen. Webinaret vil arrangeres i zoom og vare i ca. 20-25 minutter. Det vil bli mulighet for å stille spørsmål via chatten.

Alt du må gjøre er å trykke deg inn i zoom og tygge maten din – resten står vi for.

Legg inn datoene i din kalender med en gang - her er de fire første:

Torsdag 7. mai: Paal Brevik Wangsness: Eksterne kostnader ved veitransport og implikasjoner for bilavgifter Møte ID: 953 4534 8093

Tirsdag 12. mai: Maja Karoline Rynning: Kartlegging av sykkelvennlighet på mindre steder Møte ID: 978 3148 1724

Mandag 18. mai: Nils Fearnley: 10 råd til kommunene om elsparkesykkel Møte ID: 948 3109 7696

Onsdag 20. mai: Askill Harkjerr Halse: Hva koster reisetida? Møte ID: 961 3228 5332

Arrangementet vil filmes og legges ut på våre nettsider.

Har din arbeidsplass sperret zoom, kan du benytte privat e-post og delta som vanlig.

Slik kan du delta på webinaret:

  1. Gå til zoom.us
  2. Trykk på «Join a meeting» i toppmenyen
  3. .Legg in Møte ID og trykk «Join"
  4. Husk å slå av lyd (og kamera) nede til venstre
  5. Bruk chat-funksjonen til å stille spørsmål
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger