Du er her

Forsker til lunsj

Hva gjør folk frustrerte og utrygge i trafikken?

Få en smakebit av forskningen mens du spiser matpakka. Delta her

Onsdag 9 september kl. 12 fortsatte TØIs digitale lunsjserie. Da presenterte Katrine Karlsen en ny TØI-studie som har kartlagt hva trafikantgruppene selv opplever som problematisk og hvilke tiltak de etterlyser for å bedre samspillet og redusere ulykker.

Se foredraget her

Elsparkesykler, fotgjengere, syklister, biler, lastebiler, busser – alle skal dele samme areal og de skal helst ferdes sammen i fred og fordragelighet. I en spørreundersøkelse i ni byområder har trafikantgruppene selv svart på hva som frustrerer og gjør dem utrygge i ftrafikken. De interessante funnene ble presentert i ukens digitale lunsjseminar.

Katrine Karlsen er juniorforsker på avdeling for sikkerhet og atferd på TØI og er særlig interessert i opplevelsene til og tilrettelegging for myke trafikanter.

Hele rapporten finnes her

Seminaret vil bli filmet og lagt ut på toi.no.

VIL DU MOTTA NYHETSBREV FRA TØI? MELD DEG PÅ HER

Hver onsdag kl 12 arrangerer vi åpent webinar i lunsjen hvor vi presenterer en av våre forskere og en bit av forskningen. Webinaret arrangeres i zoom og varer i ca. 20-25 minutter

Her kan du se tidligere foredrag i serien Forsker til lunsj

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger