Du er her

Forsker til lunsj: Politikk for lavutslippsbiler – en effektiv omvei?

Onsdag 23.9 kl. 12. Forsker til lunsj: Forskningsdagene spesial

Se presentasjonen her

Presentasjonen er en nedkortet versjon av Paals prøveforelesning da han fullførte sin doktorgrad i samfunnsøkonomi ved NMBU 08.09.2020, og fokuserer på hvordan Norge og EU velger å innrette sine reguleringer på nye personbilers utslipp per km, framfor effektiv prising av skadekostnadene fra selve kjøringen. Det er tekniske og politiske hindre mot samfunnsøkonomisk effektiv prising, men unnskylder det dagens politikk?

Paal Brevik Wangsness er seniorforsker og tilhører fagområdet samfunnsanalyser på TØI.

Seminaret blir tatt opp og lagt ut på toi.no

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger