Du er her

Forsker til lunsj: Koronautbrudd, bruk av hjemmekontor og endringer i reisevaner

Torsdag 24.9 kl. 12:  Forsker til lunsj Forskningsdagene Spesial

Siden 19. mars har forskere ved TØI gjennomført fire spørreundersøkelser – to nasjonale og to lokale for Oslo og omegn – for å følge utviklingen i bruk av hjemmekontor og reisevaner blant yrkesaktive under koronasituasjonen. I dette innlegget presenteres noen foreløpige funn om hva disse undersøkelsene sier om endringer i adferd over tid og om hvordan folk forholder seg til hjemmekontor».

Susanne T. Dale er forskningsleder for fagfeltet reisevaner og bærekraft på TØI.

Se presentasjonen her

Seminaret blir tatt opp og lagt ut på toi.no

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger