Du er her

Forsker til lunsj: Forskningsdagene spesial

Under Forskningsdagene får du en Forsker til lunsj hver dag i zoom.

Vår digitale seminar-serie er utvidet til å presentere en smak av forskningen hver dag hele uke 39. Programmet er variert og seminarene er gratis.

Program:

Mandag 21.9. kl. 09-13: Følg hele sluttseminaret for BYTRANS-prosjektet

BYTRANS har brukt endringer i transportsystemet i Oslo i perioden 2015 til 2019 som case for å skaffe kunnskap om hvordan ulike trafikantgrupper tilpasser seg endringer i transportsystemet, og hvilke effekter og konsekvenser det har for trafikantene, transportsystemene og miljøet. Få høre om hovedfunnene og hvordan bytransportsystemer kan planlegges og utvikles for å bli mer effektive og miljøvennlige.

Tirsdag 22.9. kl. 12-12.30: Ole Johansson: Eye tracking: Slik orienterer syklister seg i trafikken

Ett av mange virkemidler for å få flere til å sykle er vegoppmerking i sykkelfelt og i form av skilt. Men i hvilken grad bidrar skiltene til positiv sykkelopplevelse og hvilken grad til distraksjon? TØI har i samarbeid med Epigram og Bymiljøetaten i Oslo tatt i bruk spennende nye datametoder for å finne svar.

Ole Johansson er sosialpsykolog og jobber som forsker på TØIs avdeling for sikkerhet og atferd.

Se foredraget her

Onsdag 23.9. kl. 12-12.30: Paal Brevik Wangsness: Politikk for lavutslippsbiler – en effektiv omvei?

Presentasjonen er en nedkortet versjon av Paals prøveforelesning da han fullførte sin doktorgrad i samfunnsøkonomi ved NMBU 08.09.2020, og fokuserer på hvordan Norge og EU velger å innrette sine reguleringer på nye personbilers utslipp per km, framfor effektiv prising av skadekostnadene fra selve kjøringen. Det er tekniske og politiske hindre mot samfunnsøkonomisk effektiv prising, men unnskylder det dagens politikk?

Paal Brevik Wangsness er seniorforsker og tilhører fagområdet samfunnsanalyser på TØI.

Se foredraget her

Torsdag 24.9. kl. 12-12.30: Susanne Nordbakke: Koronautbrudd, bruk av hjemmekontor og endringer i reisevaner

Siden 19. mars har forskere ved TØI gjennomført fire spørreundersøkelser – to nasjonale og to lokale for Oslo og omegn – for å følge utviklingen i bruk av hjemmekontor og reisevaner blant yrkesaktive under koronasituasjonen. I dette innlegget presenteres noen foreløpige funn om hva disse undersøkelsene sier om endringer i adferd over tid og om hvordan folk forholder seg til hjemmekontor».

Susanne T. Dale er forskningsleder for fagfeltet reisevaner og bærekraft på TØI.

Se foredraget her

Fredag 25.9. kl. 12-12.30: Inger Beate Hovi: BigData fra lastebiltransport: En uutnyttet ressurs for bedrifter og offentlig planlegging?

LIMCO er et kompetansebyggende prosjekt med samarbeidspartene fra næringsliv, forskning og offentlig forvaltning som samler inn data fra ca. 1.600 lastebiler. Få en smakebit av prosjektet, dataene som innsamles, samt eksempler på anvendelser både på bedriftsnivå og i ett samfunnsperspektiv.

Inger Beate Hovi er forskningsleder på avdeling for økonomiske analyser

Se foredraget her

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger