Du er her

Forsker til lunsj: Big Data fra lastebiltransport - en uutnyttet ressurs

Fredag 25.9. kl. 12. Forsker til lunsj: Forskningsdagene spesial

Se presentasjonen her

LIMCO er et kompetansebyggende prosjekt med samarbeidspartene fra næringsliv, forskning og offentlig forvaltning som samler inn data fra ca. 1.600 lastebiler. Få en smakebit av prosjektet, dataene som innsamles, samt eksempler på anvendelser både på bedriftsnivå og i ett samfunnsperspektiv.

Inger Beate Hovi er forskningsleder på avdeling for økonomiske analyser.

Seminaret blir tatt opp og lagt ut på toi.no

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger