Du er her

Forsker til lunsj:

Er lønnsomheten i NTP-prosjekter overdrevet?

I Forsker til lunsj onsdag 12. januar fikk vi presentert hvordan nye regnemåter gjør at prosjektene i Nasjonal transportplan (NTP) fremstår som mer lønnsomme enn tidligere, hvor stor betydning dette har, og hva som kan gjøres for å få et bedre faglig grunnlag i fremtidige NTP-er.

Her kan du se opptak av seminaret

Mange prosjekter i Nasjonal transportplan (NTP) er ulønnsomme ifølge de samfunnsøkonomiske analysene, men det kunne vært enda verre. Forskningsleder Askill Harkjerr Halse og kolleger ved TØI har kartlagt endringer i forutsetningene for analysene sammenliknet med tidligere NTP-er, og finner at alle endringene trekker i retning av høyere lønnsomhet. Har det gitt et bedre eller dårligere grunnlag for beslutningene?

Her kan du lese mer om prosjektet

Askill Harkjerr Halse er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Universitetet i Oslo og jobber som forskningsleder på fagområdet samfunnsøkonomiske analyser på TØI. De faglige interessene hans strekker seg fra verdsetting av reisetid og økonomisk modellering av reisevalg til valgforskning og politikeratferd. Han har ledet de nye nasjonale verdsettingsstudiene og et forskningsprosjekt om fordelingsvirkninger av bompenger og andre transportpolitiske virkemidler.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger