Du er her

Forsker til lunsj:

Effekter av økt veikapasitet i Oslo og Ålesund.

Gir økt veikapasitet mer byspredning, lengre arbeidsreiser, økt biltrafikk og bredere kø?

Ja, mener TØI-forsker Aud Tennøy. I denne utgaven av Forsker til lunsj la hun frem forskningsresultater som viser effektene av økt veikapasitet i to case-områder i Ålesund og Oslo.

Du kan se opptak av presentasjonen HER (Vi beklager at de første to minuttene ikke er med i opptaket)

Foredraget tar utgangspunkt i forskningsprosjektet URBANEFF, hvor man har undersøkt arealeffektene av prosjekter med økt veikapasitet i to norske caser, Ålesund og Oslo. Funnene er samlet i en artikkel på nettstedet Science Direct. Artikkelen finnes HER.

- Det er ingen nyhet at økt veikapasitet i byområder med kø i veisystemet gir økt biltrafikk. Dette er forklart teoretisk og dokumentert empirisk over lang tid, sier Tennøy.

Hun er forskningsleder for byutvikling og bytransport på TØI, og forsker på plan- og beslutningsprosesser og hvordan arealutvikling og utvikling av transportsystemene påvirker hvor klimavennlige, attraktive og levende byene blir.

Se tidligere Forsker til lunsj-foredrag HER

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger