logo

Søk

Du er her

  • > TØI er en del av Forskningssenter for miljø og samfunn - CIENS

TØI er en del av Forskningssenter for miljø og samfunn - CIENS

TØI er samlokalisert med seks andre forskningsinstitutter i Forskningsparken på Blindern, tett ved Universitetet i Oslo.

Sammen utgjør instituttene CIENS - Forskningssenter for miljø og samfunn, med rundt 500 medarbeidere.

På engelsk har senteret fått navnet Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research, CIENS. 

Gjennom dannelsen av CIENS ønsker partnerne å tilby et helhetlig og tverrfaglig perspektiv på samfunns- og miljøutfordringene. 

Instituttene har sin kjernekompetanse ulikt plassert langs skalaen fra grunnforskning via anvendt forskning til innovasjon og nyskaping. Den fysiske nærheten til Universitetet i Oslo, samt det forhold at universitetet selv deltar i samarbeidet gjennom ett av sine institutt, gir grunnlag for et gjensidig befruktende samarbeid langs hele denne aksen.

For det andre innebærer CIENS et sjeldent tett samarbeid mellom naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Målet er at CIENS skal bidra til å styrke samfunnets evne til å løse de betydelige og komplekse utfordringene som oppstår i skjæringsfeltet mellom miljø, økonomi og politikk. 

TØIs samarbeidspartnere i CIENS er: 

  • Cicero - Senter for klimaforskning

  • met.no - Meteorologisk institutt

  • NIBR - By- og regionforskningsinstituttet (lokalisert ved og del av Høgskolen i Oslo og Akershus)

  • NILU - Norsk institutt for luftforskning

  • NINA - Norsk institutt for naturforskning

  • NIVA - Norsk institutt for vannforskning

  • UiO - Universitetet i Oslo, Avdeling for meteorologi og oseanografi

  • NIKU - Norsk institutt for kulturminneforskning (holder til i Storgata 2 i Oslo, nytt medlem fra 2017)

  • NVE - Norges Vassdrags- og energidirektorat, Hydrologisk avdeling (assosiert medlem av CIENS)

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger