Du er her

  • > The gendered dimension of multimodality: Exploring the bike-sharing scheme of Oslo

The gendered dimension of multimodality: Exploring the bike-sharing scheme of Oslo

Forfattere: Tanu Priya Uteng, Hans Martin Espegren, Torstein S. Throndsen, Lars Böcker
Rapportnr: 8755/2020
ISBN (elektronisk versjon): 9780429466601
Språk: English

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger