Du er her

  • > Selvkjørende biler - teknologien bak og veien fremover

Selvkjørende biler - teknologien bak og veien fremover

Forfattere: Joakim Valevatn, Adele Flakke Johannessen, Rikke Amilde Seehuus, Jørgen Aarhaug, Lone Eirin Lervåg, Håvard Haarstad, Geir Malmedal, Erling Dokk Holm
Rapportnr: 8778/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-92447-96-3
Språk: Norwegian

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger