Du er her

  • > Ringeriksbanen - Supplerende analyse av beslutningsgrunnlag

Ringeriksbanen - Supplerende analyse av beslutningsgrunnlag

Forfattere: Stein Berntsen, Jarle Finsveen, Kjell Werner Johansen, Chi Kwan Kwong, Espen Sørli, Jorunn Lyngset
Rapportnr: 8562/2016
Språk: Norwegian

2 første avsnitt: Dovre Group og TØI har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet utført kvalitetssikring i form av en supplerende analyse av beslutningsgrunnlaget for Ringeriksbanen. Planene for Ringeriksbanen består av en ny jernbaneforbindelse mellom Sandvika og Hønefoss på ca. 40 km som nå er definert som en av fire Intercity-strekninger på Østlandet. Konseptvalgutredning for Ringeriksbanen ble gjennomført i 2008 uten at denne ble kvalitetssikret. Jernbaneverket og Statens vegvesen har i 2014 og 2015 i samarbeid oppdatert beslutningsunderlaget med tre delutredninger som også inkluderer planer for et fellesprosjekt med ny E16 fra Skaret til Hønefoss. Det er disse tre utredningene som danner hovedgrunnlaget for kvalitetssikringen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger