Du er her

  • > Punktlighet i jernbanen – hvert sekund teller

Punktlighet i jernbanen – hvert sekund teller

Forfattere: Nils Olsson, Askill Harkjerr Halse, Per Magnus Hegglund, Marit Killi, Rimmert van der Kooj, Andreas Landmark, Andreas Seim, Anette Østbø Sørensen, Andreas Økland, Vegard Østli
Rapportnr: 8523/2015
Språk: Norwegian

Denne boken gir en innføring i punktlighetsarbeid for jernbanen. Bak ligger en serie forskningsprosjekter fra de siste ti-femten årene, hvor norsk jernbanesektor har deltatt sammen med SINTEF, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Transportøkonomisk institutt (TØI). Boken er nyttig for alle som arbeider med analyser og forbedring av kvalitet i jernbanen spesielt, og i transport generelt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger