Du er her

  • > Politihus i Bergen; Kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1) – trinn 1 konseptvalg

Politihus i Bergen; Kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1) – trinn 1 konseptvalg

Forfattere: Jarle Finsveen, Stein Berntsen, Espen Sørli, Kjell Werner Johansen
Rapportnr: 8758/2020
Språk: Norwegian

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet gjennomført ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredningen (KVU) for nytt politihus i Bergen. Hensikten med oppdraget er å sikre den faglige kvaliteten i beslutningsgrunnlaget før saken legges frem for beslutning i Regjering. Oppdraget skal gjennomføres i to trinn der første trinn er kvalitetssikring av konseptvalget som dekker utredningens beskrivelse av behov, strategi, krav, mulighetsrom og alternativanalyse. Andre trinn, som skal gjennomføres på et senere tidspunkt, inkluderer kvalitetssikring av kostnadsestimat, usikkerhetsanalyse og kontraktsstrategi med tilhørende anbefalinger for forprosjektet for valgt alternativ.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postadresse: Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger