Du er her

  • > Politiets nasjonale beredskap - kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1)

Politiets nasjonale beredskap - kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1)

Forfattere: Glenn Steenberg, Stein Berntsen, Erik Flaa, Kjell Werner Johansen, Julia Lolleng, Sunniva Frislid Meyer, Suzanne Sveen
Rapportnr: 8549/2016
Språk: Norwegian

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet gjennomført ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredningen for politiets nasjonale beredskap. Hensikten med oppdraget er å sikre den faglige kvaliteten i beslutningsgrunnlaget før saken legges frem for beslutning i regjeringen. Konseptvalgutredningen er utarbeidet av Politidirektoratet. Tidlig i kvalitetssikringen ble det identifisert vesentlige mangler ved konseptvalgutredningen, og på bakgrunn av dette ble det parallelt med kvalitetssikringen utarbeidet en ny versjon av KVU. Alle påfølgende vurderinger gjelder siste versjon av KVU.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger