Du er her

  • > På vei mot en bedre regulert drosjenæring, Delutredning I fra Drosjeutvalget, NOU 2023:22

På vei mot en bedre regulert drosjenæring, Delutredning I fra Drosjeutvalget, NOU 2023:22

Forfattere: Hans Petter Graver, Sahar Babri, Herdis Helle, Guro Landsend Henriksen, Håkon Johnsen, Jofri Lunde, Dag-Einar Sivertsen, Jan Geir Solheim, Øystein Trevland, Nils-Ola Widme, Siv Wiken, Jørgen Aarhaug
Rapportnr: 8939/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-583-1575-6
Språk: Norwegian

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger