Du er her

  • > Mobilities in Life and Death - Negotiating Room for Migransts and Minorities in European Cemeteries

Mobilities in Life and Death - Negotiating Room for Migransts and Minorities in European Cemeteries

Forfattere: Avril Maddrell, Sonja Kmec, Tanu Priya Uteng, Mariske Westendorp
Rapportnr: 8929/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-3-031-28284-3
Språk: English

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger