Du er her

  • > Lyckliga gatan – arealbruksvirkninger av gateprosjekter, Rapport 2019/29

Lyckliga gatan – arealbruksvirkninger av gateprosjekter, Rapport 2019/29

Forfattere: Tor Homleid, Kjersti Visnes Øksenholt, Oddrun Helen Hagen, Hanne Marie Toftdahl, Inger Lande Bjerkmann, Anders Tønnesen, Eli Grønn, Sara Bernadina Andersson
Rapportnr: 8739/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-8126-425-0
Språk: Norwegian

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger