Du er her

  • > Legislation, Enforcement and Education for Traffic Safety: A Brief Review of the Current State of Knowledge

Legislation, Enforcement and Education for Traffic Safety: A Brief Review of the Current State of Knowledge

Forfattere: Rune Elvik
Rapportnr: 8823/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-981-16-1114-8
Språk: English

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger