Du er her

  • > Klar for 55? EUs nye klimaregelverk og betydningen for Norge

Klar for 55? EUs nye klimaregelverk og betydningen for Norge

Forfattere: Fay Madelene Farstad, Erlend Andre Hermansen, Merethe Dotterud Leiren, Jørgen Wettestad, Lars H. Gulbrandsen, Gunnhild Sørgaard, Knut Øistad, Lasse Fridstrøm, Marianne Knapskog, Tanu Priya Uteng
Rapportnr: 8854/2021
Språk: Norwegian

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger