Du er her

  • > Integrating a business model perspective into sustainability transitions: An analytical framework based on servitised mobility

Integrating a business model perspective into sustainability transitions: An analytical framework based on servitised mobility

Forfattere: Steven Sarasini, Marcus Linder, Ove Langeland, Tom Erik Julsrud
Rapportnr: 8557/2016
Språk: English

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger