Du er her

  • > Forslag til nye kriterier for båter i inntektssystemet for fylkeskommunene, Rapport nr. 2003

Forslag til nye kriterier for båter i inntektssystemet for fylkeskommunene, Rapport nr. 2003

Forfattere: Eivind Tveter, Kenneth Løvold Rødseth, Jorunn H. Rødal, Karoline Louise Hoff, Harald Thune-Larsen
Rapportnr: 8749/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-7830-326-9
Språk: Norwegian

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger