Du er her

  • > Fatigue profiling: An approach to understand occurrence, causes and effects of fatigue in people working in different transport sectors

Fatigue profiling: An approach to understand occurrence, causes and effects of fatigue in people working in different transport sectors

Forfattere: Ross Owen Phillips
Rapportnr: 8931/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-1-032-08139-7
Språk: English

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger