Du er her

  • > EE Settlement final report 2017–2021, Sintef Research 77

EE Settlement final report 2017–2021, Sintef Research 77

Forfattere: Selamawit Mamo Fufa, James Kallaos, Øystein Engebretsen, Iratxe Landa-Mata, Petra Busswald, Kristin Fjellheim, Georg Neugebauer, Peter Lichtenwöhrer, Rolf Barlindhaug, Knut Felberg
Rapportnr: 8810/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-536-1705-3
Språk: English

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger