Du er her

  • > Digitalt skifte for transport – 16 nye teknologier og hvordan de endrer byene

Digitalt skifte for transport – 16 nye teknologier og hvordan de endrer byene

Forfattere: Håvard Haarstad, Jørgen Aarhaug, Erling Dokk Holm, Lone Eirin Lervåg, Rikke Amilde Seehuus, Geir Malmedal
Rapportnr: 8774/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-8400-010-7
Språk: Norwegian

Et digitalt skifte for transport endrer hvordan vi reiser og hvordan byene ser ut. Denne rapporten gir en oversikt over hvordan ny transportteknologi vil påvirke byene, og forslag til politiske tiltak.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger