Du er her

  • > CONTRA Project report #1: Requirements identification and system mapping

CONTRA Project report #1: Requirements identification and system mapping

Forfattere: Hossein Baharmand, Barcu Balcik, Catherine Decouttere, Ross Owen Phillips, Naima Saeed, Nico Vandaele
Rapportnr: 8776/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-8427-006-7
Språk: English

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger