Du er her

  • > Co-creating and Co-producing Multicultural Cemeteries in Norway and Sweden: A Comparative Study with Insights from Drammen, Eskilstuna and Umeå

Co-creating and Co-producing Multicultural Cemeteries in Norway and Sweden: A Comparative Study with Insights from Drammen, Eskilstuna and Umeå

Forfattere: Helena Nordh, Marianne Knapskog, Tanu Priya Uteng, Carola Wingren
Rapportnr: 8958/2024
ISBN (elektronisk versjon): 978-3-031-28284-3
Språk: English

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger