Du er her

  • > Bundet energi og klimagassutslipp i nye boligprosjekter; En veileder til beregningsverktøyet EE Settlement, Sintef Research 76-2021

Bundet energi og klimagassutslipp i nye boligprosjekter; En veileder til beregningsverktøyet EE Settlement, Sintef Research 76-2021

Forfattere: Rolf Barlindhaug, James Kallaos, Iratxe Landa-Mata, Øystein Engebretsen, Kristin Fjellheim, Selamawit Mamo Fufa
Rapportnr: 8808/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-536-1704-6
Språk: Norwegian

Denne rapporten er en av hovedleveransene i prosjektet EE Settlement – Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns. Formålet med rapporten er å gi veiledning og anbefalinger som skal hjelpe myndigheter og fagfolk i arbeidet for en mer bærekraftig by- og regionutvikling. Rapporten gir grunnleggende bakgrunnsinformasjon om potensialet og funksjonene til det nettbaserte beregningsverktøyet EE Settlement. Rapporten oppsummerer også lærdommer fra casestudier der verktøyet ble testet ut i praksis, diskuterer verktøyets begrensninger og gir anbefalinger for videre arbeid.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger