Du er her

  • > En samordnet areal- og transportpolitikk gjennom regional samstyring?

En samordnet areal- og transportpolitikk gjennom regional samstyring?

Forfattere: Tore Leite, Merethe Dotterud Leiren, Barbara Zibell, Dietrich Fürst, Stephan Loeb, Henning Lauridsen
Rapportnr: 958B/2008
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0880-4
Språk: English
Vedlegg Full report
Summary
Hele rapporten
Sammendrag

Formålet med denne studien er å avdekke hvordan et styrket regionalt styringsnivå kan motvirke fragmentering i areal- og transportplanleggingen, og dermed redusere avstanden mellom mål og resultater ved iverksetting av en samordnet areal- og transportplanlegging. For å vurdere hvordan regional samstyring påvirker de institusjonelle betingelsene for samordning har forskningsprosjektet valgt tre observasjoner: Areal- og transportprosjektet i Kristiansandsregionen, Fyn-regionen i Danmark og Hannover-regionen i Tyskland. Rapporten viser at "regional governance" kan bidra til å redusere avstanden mellom nasjonale mål og lokal iverksetting i areal- og transportpolitikken, men at dette ikke nødvendigvis skjer. Rapporten utgis kun elektronisk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger