Du er her

  • > Theory and Practice for Transport Planning: A Literature Review with Focus on Potential Improvements in Practices

Theory and Practice for Transport Planning: A Literature Review with Focus on Potential Improvements in Practices

Forfattere: Rasmus Bøgh Holmen, Wiljar Hansen, Jan Kiel, Ivo Hindriks, Francesco Sollitto, Benjamin Biesinger, Bin Hu
Rapportnr: 8800/2021
Språk: English

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger