Du er her

  • > Smart omstilling av transportsystemet - Resultater fra forskningsprogammet Bisek om bilens sosiale og økonomiske betydning

Smart omstilling av transportsystemet - Resultater fra forskningsprogammet Bisek om bilens sosiale og økonomiske betydning

Forfattere: Marika Kolbenstvedt, Henrik Swahn
Rapportnr: 8577/2017
Språk: norsk

Klima- og miljøspørsmålene er noen av vår tids største samfunnsutfordringer. Det er sterk politisk enighet om at det vil kreves skarp lut for å oppnå endringer, ikke minst innenfor transportsektoren. Bisek har studert effektene av noen utvalgte tiltak som kan bidra til en omstilling av persontransport med bil. Det har blitt lagt særlig vekt på effekter for menneskers velferd samt for sosial og regional fordeling.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger