Du er her

  • > Regional økonomisk framskrivning basert på likevektsmodellen NOREG; Rapport 2020, Rapport nr. 8

Regional økonomisk framskrivning basert på likevektsmodellen NOREG; Rapport 2020, Rapport nr. 8

Forfattere: Orvika Rosnes, Jonas Erraia, Wiljar Hansen, Haakon Vennemo
Rapportnr: 8770/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-8126-463-2
Språk: Norwegian

Vi drøfter (i) samsvaret mellom forutsetninger i Perspektivmeldingen 2017 og SSBs befolkningsframskrivinger på regionalt nivå, (ii) hvordan alle fylker vil tape dersom innflytting til Norge skulle stoppe, (iii) hvordan offentlige arbeidsplasser (offentlig konsum) krever tilflytting for å fungere som effektivt regionalt virkemiddel. Samlet illustrerer disse problemstillingene potensialet for politikkrelevante analyser basert på likevektsmodellen NOREG 2.0.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postadresse: Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger