Du er her

  • > Production and protection. Seafarers’ handling of pressure in gemeinschaft and gesellshaft

Production and protection. Seafarers’ handling of pressure in gemeinschaft and gesellshaft

Forfattere: Kristine Vedal Størkersen, Alexandra Laiou, Tor-Olav Nævestad, George Yannis
Rapportnr: 8650/2019
ISBN (elektronisk versjon): 9781351174657
Språk: English

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger