Du er her

  • > Nordic Perspectives on Nature-based Tourism. From Place-based Resources to Value-added Experiences

Nordic Perspectives on Nature-based Tourism. From Place-based Resources to Value-added Experiences

Forfattere: Peter Fredman, Jan Vidar Haukeland
Rapportnr: 8815/2021
ISBN (elektronisk versjon): 9781789904024
Språk: English

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger