Du er her

  • > Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk) - Sluttrapport til NFR-prosjekt 200689 NGI rapport nr. 20091808-01-R.

Impacts of extreme weather events on infrastructure in Norway (InfraRisk) - Sluttrapport til NFR-prosjekt 200689 NGI rapport nr. 20091808-01-R.

Forfattere: Regula Frauenfelder, Anders Solheim, Ketil Isaksen, Bård Romstad, Anita V. Dyrrdal, Reidun Gangstø, Alf Harbitz, Carl Harbitz, Jan Erik Haugen, Hans Olav Hygen, Hilde Haakenstad, Christian Jaedicke, Árni Jónsson, Ronny Klæboe, Johanna Ludvigsen, Nele Kristin Meyer, Trude Rauken, Kjetil Sverdrup-Thygeson, Asbjørn Aaheim, Arve Halseth (ECON)
Rapportnr: 8423/2013
Språk: English

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger