Du er her

  • > Ideer og prinsipper for fortetting med kvalitet i Telemark

Ideer og prinsipper for fortetting med kvalitet i Telemark

Forfattere: Aud Tennøy
Rapportnr: 8806/2021
Språk: norsk

Fortetting med kvalitet har vært et tiltak i flere stedsutviklings- og bolystprosjekt i Telemark og i bystrategisamarbeidet i Grenland. Det er et definert tiltak i Handlingsprogram for 2019–2022 for Regional plan for samordna areal og transport (ATP) i Telemark 2015–2025. I dette dokumentet har Aud Tennøy, TØI, sammenstillet arbeidet, tilføyet kunnskap og konretisert funn, prinsipp og ideer for videre arbeid med fortetting i fylket. Arbeidet er gjort i nært samarbeid mellom Telemark fylkeskommune og Aud Tennøy.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger