Du er her

  • > Grunnlaget for ex ante-evalueringer av nettoringvirkninger fra transportinvesteringer i Norge (CONCEPT Temahefte nr. 17)

Grunnlaget for ex ante-evalueringer av nettoringvirkninger fra transportinvesteringer i Norge (CONCEPT Temahefte nr. 17)

Forfattere: Rasmus Bøgh Holmen
Rapportnr: 8889/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-8433-013-6
Språk: Norwegian

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger